Nieuws

Op 30 juni vertrok de heer mr. J.H.C. van Zanen als burgemeester van de gemeente Utrecht en daarmee ook als voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht. De heer P.E.J. Den Oudsten is sinds 1 juli de waarnemend burgemeester van de gemeente Utrecht. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli is de heer Den Oudsten aangewezen als nieuwe plaatsvervangend voorzitter van de VRU, totdat een nieuwe voorzitter bij koninklijk besluit is benoemd. De heer L.M.M. Bolsius blijft gedurende deze periode fungeren als tweede plaatsvervangend voorzitter.

burgemeester den oudsten

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 1 juli 2020 in werking treedt.

Op 6 juli 2020 staat een reguliere vergadering van het algemeen bestuur gepland. De vergadering is openbaar, maar wegens de geldende hygiënemaatregelen was het aantal toegestane bezoekers gelimiteerd. Om die reden is besloten om de vergadering live te streamen, zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om de vergadering te volgen. Bezoekers zijn hiermee niet meer toegestaan. De instructie hiervoor volgt maandagochtend op deze website.

Om op regionaal niveau het COVID-19 virus te bestrijden, is sinds 12 maart de regionale crisisorganisatie actief. Medewerkers van de VRU en van heel veel partners nemen daaraan deel om gezamenlijk de crisis te bestrijden en het virus te beheersen. Het verloop van de gebeurtenissen, en van genomen besluiten worden bijgehouden in een dynamisch informerend overzicht.

Op 24 juni 2019 activeert het RIVM het hitteplan voor de provincie Utrecht. Aanleiding is de weersvoorspelling van het KNMI voor de komende dagen.

Op 06 juli 2020 staat een reguliere vergadering van het algemeen bestuur gepland. De vergadering is openbaar, maar wegens de geldende hygiënemaatregelen was het aantal toegestane bezoekers gelimiteerd. Om die reden is besloten om de vergadering live te streamen, zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om de vergadering te volgen. Bezoekers zijn hiermee niet meer toegestaan. De instructie hiervoor volgt maandagochtend op deze website. 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 15 juni 2020 in werking treedt.

In de nacht van 10 op 11 juni zijn bij een inbraak in de brandweerkazerne van VRU brandweer Wilnis gereedschappen gestolen. Het is van belang dat alle materialen en de brandweerauto’s continu in orde zijn voor een eventuele uitruk. De gestolen spullen zijn daarom meteen vervangen door reserve-gereedschappen. Hiermee blijft de paraatheid gegarandeerd.

De weersverwachtingen en de meetwaarden voor droogte in de natuur geven aan dat de kans op natuurbrand momenteel normaal is. Dit betekent dat het natuurbrandrisico per dinsdag 9 juni wordt verlaagd naar Fase 1: alert.