Nieuws

De brandweer staat 24/7 met hart en ziel klaar voor onze maatschappij. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Want het brandweervak is niet zonder risico’s.

groepsfoto van minister met brandweermensen

Dat er iemand meeoefent, komt wel vaker voor, maar de extra deelnemer aan de oefenavond van post Zuilen was maandagavond 3 juni toch wel bijzonder: Wopke Hoekstra, minister van Financiën.

Tijdens de multidisciplinaire oefening Alert 2018 in Amersfoort heeft de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gezamenlijk met defensie, gemeente Amersfoort, politie, ProRail, NS, Openbaar Ministerie en NCTV/NCC, gewerkt aan het versterken van de civiel militaire samenwerking op het gebied van bewaken en beveiligen in het kader van terrorismegevolgbestrijding. De meerdaagse oefening heeft plaatsgevonden op 11, 12 en 13 september 2018.

Maandag 3 juni om 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Ontvang je het controlebericht op je mobiel, dan weet je dat jouw telefoon juist is ingesteld. Om zoveel mogelijk mensen te alarmeren en informeren bij een ramp in de omgeving, zet NL-Alert nieuwe kanalen in. Zo is NL-Alert vanaf 3 juni ook te zien op ruim 1.200 digitale reclamezuilen in bijvoorbeeld winkelcentra en op stations.

De omgevingsdiensten en de VRU werken nog intensiever samen voor gemeenten. Hiervoor hebben zij op 20 juni 2018 een convenant ondertekend. Gisteren hebben de drie directeuren deze afspraak bekrachtigd door een lijst te ondertekenen waarop 100 bedrijven staan waar gezamenlijk inspectie wordt uitgevoerd. De bedrijven zijn uitgezocht op zowel de risico’s op het gebied van (brand)veiligheid als op milieuaspecten.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. 

Een van de grootste, leukste en meest bekeken Nederlandse evenementen is zonder meer Koningsdag. Dit jaar is Amersfoort de gastheer van de jarige koning Willem-Alexander en zijn familie. Uiteraard vergt een soepel verlopend feest een goede voorbereiding. Zo goed dat medewerkers op de dag zelf alleen maar hoeven toekijken. De VRU én de partners weten zeker dat dat gaat lukken.

De weersverwachtingen en de meetwaarden voor droogte in de natuur geven aan dat de kans op natuurbrand momenteel normaal is. Dit betekent dat het natuurbrandrisico vanaf 26 april 00.00 uur wordt verlaagd naar Fase 1: alert.

Woensdagavond 10 april hield de Veiligheidsregio Utrecht een informatiebijeenkomst voor raadsleden en collegeleden in de vernieuwde brandweerkazerne van Bunschoten–Spakenburg. Deze bijeenkomst stond in het teken van een incident dat vorig jaar plaatsvond bij ’t Heycop in Breukelen.

De brandweer en natuurbeheerders zijn momenteel extra alert. Door aanhoudende droogte is de kans op een snel uitbreidende natuurbrand hoog of zeer hoog. In de provincie Utrecht geldt daarom vanaf woensdag 17 april 2019 Fase 2 voor natuurbranden.